Vikhammer strand

Sted: Malvik
Oppdragsgiver: Vikhammerstrand AS
Størrelse: 164 boliger, tomt 13 daa
Utført: Prosjektering fra 2019 – byggetrinn 2 under bygging

Prosjektering av boligområde i Vikhammer sentrum med leilighetsbygg og rekkehus. Prosjektet ligger i landlige omgivelser nær sjø og omkranset av skog og dyrka mark. Det er lagt rammer for en rolig og avslappet livsstil med nær kontakt med sjø og skog, rurale kvaliteter er trukket inn i anlegget og frukt og grøntareal er tillagt stor vekt.