Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

 

PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl.

Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles også oppstart for tilstøtende areal på fortau og inne i bakgården, for å sikre areal for adkomst, renovasjon og midlertidige inngrep. Skibnes Arkitekter har laget en mulighetssudie som er grunnlaget for det videre arbeidet med tomta.

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 15.3.2018.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN Arkitekter innen 4.juni 2018.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Tormod Osen
tlf 902 34 976  eller e-post tormod@plan.no

180504 Materiale til oppstart regulering

 

 

 

 

Publisert
Kategorisert som Nyheter