Tretten bru

Tretten bru har falt ned, det er for oss sjokkerende. Vi er glade for at det ser ut til å ha gått bra med alle involverte

PLAN arkitekter var en del av prosjekteringsgruppa for Tretten bru sammen med Norconsult (bruingeniør), Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Vi er stolte av brua på Tretten slik den ble bygget i tre og dels på gjenbrukte natursteinsfundament.

Utover spekulasjoner har vi ingen informasjon om hva som har gått galt, og vi må som alle andre vente på svar fra grundige og uavhengige undersøkelser.

For videre spørsmål viser vi til byggherre (Statens vegvesen) og brueier (Innlandet fylkeskommune). 

Publisert
Kategorisert som Nyheter