Thomas Angells hage

Sted: Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Thomas Angells Stiftelser
Størrelse: Totalt areal 970 m2
Utført: Bygget og overlevert høst 2020

Prosjektering og rehabilitering av eldre hageanlegg i boligkvartal for seniorboliger. Opprinnelig hageanlegg fra 1960 opplevdes som slitent og lite brukervennlig. Beboerne ønsket seg et anlegg med høyere kvalitet, bedre funksjonalitet, mer vegetasjon og flere samlingsplasser. Samtidig var det viktig å ta vare på det historiske preget i et lukket gårdsrom som oppleves som harmonisk og poetisk.

Publisert
Kategorisert som Landskap