Strindalia boligområde

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Størrelse: Totalt 174 boenheter, tomt 15 daa
Utført: Prosjektering fra 2018 – byggetrinn 2 under bygging

Prosjektet ligger i utkanten av sentrum og det er fokusert på romslige og lett tilgjengelige fellesarealer, god kontakt med omkringliggende natur og utearealer med høy kvalitet. Tilrettelagt for fellesskap og dyrking gjennom eget drivhus og kjøkkenhage. Prosjektet rommer felles lekeplass for et større boligområde utformet etter medvirkning fra barn og unge.

Publisert
Kategorisert som Landskap