Oppstart reguleringsarbeid – Steinvik lager

kart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegneav Stjørdal kommune har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan (områderegulering) for gnr/bnr 47/11 og deler av 48/5, 47/1 og 4130/5. Formålet med planarbeidet er å regulere området til offentlig friluftsområde med tilhørendevegadkomst, parkering og kyststi.

I forbindelse med reguleringsarbeidet arrangeres det et åpent møte:
Dato: 23.09.2010
Møtested: Aglo videregående skole, Skatval
Tid: 19:00

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 26.10.10.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS
ved: Kari Bøgle tlf: 73 53 62 20 eller e-post: kari@plan.no
 

kart
Publisert
Kategorisert som Nyheter