Sjetneliv boligområde

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Størrelse: Totalt 84 boenheter, tomt 7,5 daa
Utført: Prosjektering fra 2019 – byggetrinn 1 under bygging

Prosjektet ligger i åpent og flatt landskap omgitt av dyrkamark og skog. Det er fokusert på god kontakt med natur og parkdrag i øst, frodige fellesområder med mye vegetasjon, gode møteplasser og overdekket uteplass.

Publisert
Kategorisert som Landskap