Oppstart reguleringsarbeid i Alstahaug kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Brødrene Dahl AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for deler av gnr/bnr 39/70 (Øyvind Lambes vei) i Alstahaug kommune. Formålet med planarbeidet er å detaljregulere området for etablering av nytt forretningsbygg med kontor, lager og servicesenter.
Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 25.11.10.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Tor-Erik Jule Lian tlf: 73 53 62 21 eller e-post: torerik@plan.no
Publisert
Kategorisert som Nyheter