Sandgata 24

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Sandgt. 24 AS, Prora eiendom og Saga entrepenør AS
Utført: 2005 – 2007

Omprosjektering av brygge til boliger og næringsareal. Arkitektarbeidet omfatter skisse- og forprosjekt med rammesøknad, anbudsbeskrivelse og detaljprosjektering og igangsettingssøknad.

Sandgata 24 inneholder 21 leiligheter med parkering og biarealer i sokkeletasje. I plan 1 mot Sandgata er det næringsareal. Utforming av fasader er gjort i samråd med byantikvar. De fleste leilighetene har dobbel etasjehøyde med hems, slik at dagslys fra hemsetasjen slipper ned på hovedplanet. Alle endeleiligheter har inntrukket balkong i gavlfasader.

Publisert
Kategorisert som Bygg