Plan Arkitekter skal miljøsertifiseres

Plan Arkitekter er snart klart for godkjenning, og har siden tidlig i vår, jobbet aktivt med forbedringer på miljø. Det har vært fokus på miljøvennlig drift, og ikke minst fokus på innkjøp. Nå gjenstår en godkjenning fra kommunen. Vi regner med at sertifiseringen er på plass i løpet av oktober som bevis på vår innsats på miljøområdet.

Plan Arkitekter ønsker på denne måten å være sitt ansvar bevisst og gjennom denne sertifiseringen drive bedriften på en miljøvennlig måte. Ved å sertifisere seg som Miljøfyrtårn vil Plan Arkitekter få en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Sertifiseringen skjer i samarbeid med godkjent Miljøfyrtårnkonsulent Kate Lindgjerdet i PTL (Prosjekt og Teknologiledelse AS).

I prosessen fram til sertifiseringen har det vær tett samarbeid med de ansatte og konsulenten.

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, hvor det handler om å finne frem til klima- og miljøtiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

http://www.miljofyrtarn.no/

Krav til miljøfyrtårn:
1. Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid.
2. Virksomheten skal ikke ha åpne pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet som er relatert til arbeidsmiljø og/eller ytre miljø.
3. De ansatte skal være informert om miljøarbeidet i egen virksomhet, og delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig.
4. Virksomheten bør gi ansatte opplæring i grunnleggende miljøkunnskap.
5. Kunder og andre besøkende skal informeres om virksomhetens miljøarbeid.
6. Det skal være en miljøansvarlig i virksomheten.
7. Det skal sendes miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Publisert
Kategorisert som Nyheter