Overvik boligområde B2

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Overvik utvikling AS
Størrelse: 76 boliger, tomt 10 daa
Utført: Prosjektering fra 2018 –ferdigstilt 2021

Uteareal med leke-og oppholdsareal, adkomstveger, gangveg og stier. Vektlagt variert boligstruktur med bilfrie uteområder, delvis med landsbypreg (rekkehus), og varierte gode uteområder med ulike aktivitetstilbud og kvaliteter.