Varsel om ppstart regulering N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5, 6 – Hommelvik Sjøside

kartutsnitt-regulering
 kartutsnitt-regulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Hommelvik Sjøside Bolig AS, har satt i gang arbeidet med regulering og reguleringsendring av detaljert reguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr. 57/137. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for en endret boligstruktur og næring.

Reguleringsforslaget medfører en økning av etasjeantallet på boligfelt B2-3 og B2-5, samt en mindre justering av B2-4 og B2-6 med uendret etasjeantall. Leilighetsbygg på felt B2-3 og B2-5 vil åpne opp siktlinjer gjennom boligfeltet og ut mot sjøen.

Regulering av næringsarealene N1 og N2 vil kun medføre en presisering av typen næring og noen mindre justeringer av byggegrenser, formålsgrenser og adkomster.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 22.06.2012.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Sigbjørn Hessaa tlf 73 53 62 21 eller e-post sigbjorn@plan.no

 

Publisert
Kategorisert som Nyheter