PLAN arkitekter AS ble stiftet i 1996 og består i dag av sivilarkitekter, arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere og kontorpersonell. Kontoret har gjennom sine medarbeidere allsidig erfaring med formgivning og prosjektgjennomføring.

Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver som dekker bygg, samferdselsanlegg, landskapsarkitektur, planlegging, konsekvensutredninger og formingsveiledere. Oppgavene våre finner vi i hele landet. Målet med prosjekteringen er å skape funksjonelle og estetisk gode helhetsløsninger innen teknisk og økonomisk rasjonelle rammer. Dette oppnår vi best i tett samarbeid med byggherre og øvrige kompetansemiljøer.

Kontoret har tre viktige arbeidsfelt:

Arkitektur: Samferdselsanlegg/konstruksjoner, næringsbygg, transformasjoner
Planlegging: Analyser, veiledere, regulering og utredninger
Landskap: Utomhusanlegg, terrengforming, revegetering

PLAN arkitekter AS trives med å arbeide tverrfaglig, og har et etablert samarbeid med andre høyt kompetente konsulentmiljøer. Samarbeidserfaringene våre er gode. Vi tar på oss oppgaver fra idé- og skissefase til ferdig byggeplan / overlevering.