Ola Setroms vei 22 og 24

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Ola Setroms veg Utvikling AS
Størrelse: 1,8 daa
Utført: 2019 – 2021, under sluttbehandling.

Reguleringsprosjekt og mulighetsstudie på Stavset i eksisterende boligområde. Tre leilighetsbygg i tre etasjer med felles sokkel med parkering, boder og sykkelverksted.