Nardovegen 10

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Nardovegen 10 AS
Utført: Pågående

Bolig- og næringsprosjekt på Nardo på 6,5 daa med studentboliger og næringsarealer. Mulighetsstudie utarbeidet i forbindelse med detaljregulering. Totalt ca. 220 boenheter. Utnyttelsesgrad på tomten er ca. 200 %. Prosjektet ligger med nærhet til NTNU og flere studentboliger. Prosjektet viderefører næringsformålet som er på tomten i dag, og tilfører nytt boligformål. Prosjektet har fokus på varierte rom og uttrykk med en helhetlig sammenheng. Boligbebyggelsen har felles uterom på bakkeplan og takhager i tilknytning til øvrige etasjer.