Oppstart reguleringsarbeid Tinbuen friluftsområde

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Levanger kommune har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for gnr/bnr 232/142 og deler av 512/1, 232/6, 232/9, 232/119 og 232/148. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge område for friluftsaktivitet. Regulering av adkomstveg, parkering og småbåthavn inngår som en del av i planarbeidet.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 17.12.2010.
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:

Kari Bøgle tlf: 73 53 62 20 eller e-post: kari@plan.no

Last ned kartvedlegg.

 

 
Publisert
Kategorisert som Nyheter