Melhusbanken, Bankkvartalet

Sted: Melhus
Oppdragsgiver: Melhus Sparebank AS
Størrelse: 3.600 m2 med næringsareal, 78 boliger, tomt 10,8 daa
Utført: Prosjektering fra 2020 – byggetrinn 1 under bygging

Utvikling, regulering og prosjektering av boligområde med forretning/kontorareal i sentrum av Melhus. Anlegget er lokalisert rundt og inntil ærverdige gamle Melhus Sparebank. Planen inneholder private uteareal og lekeområder, eksisterende bofellesskap, offentlig torg og park med historisk tilknytning. Fokus på bokvalitet , urbane kvaliteter, koblinger mot sentrum og grønne uteområder.