Lilleby triangel N1 og N2

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Lilleby Triangel AS
Størrelse: 405 boliger, tomt 17 daa
Utført: Prosjektering fra 2017 –N2 under bygging

Nytt boligprosjekt med forretning som sentrumsnært boligkvartal. Delt i to kvartal med hvert sitt indre bilfrie gårdsrom. Romslige og varierte fellesareal med bl. a. felleshus, dyrkingsområder, spilleareal og lekeareal. Spesiell vekt på gode fellesareal med urbant men frodig preg og universell utforming.

Publisert
Kategorisert som Landskap