Liljendal park

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Liljendal AS
Størrelse: 3,8 daa
Utført: Ferdigstilt vår 2019

Opparbeidelse av ny offentlig bydelspark på Leangen i Trondheim. Urban park med naturkvaliteter, med spesielt vekt på aktivitet for alle. Parken inneholder lekemuligheter for barn og unge, møteplass, sjakkbrett, grillplass og bordtennis. Prosessen inkluderte samråde med barn- og unge på Strindheim skole. Bevaring av eksisterende vegetasjon, biologisk mangfold og innslag av nyttevekster var vesentlige momenter i planleggingen.

Hele anlegget er universelt utformet i.h.t. krav i TEK.

Publisert
Kategorisert som Landskap