LANDSKAPSARKITEKT(ER)

Har du lyst til å styre arbeidsdag, rammer og prosjekter i et kollektiv der du har stor påvirkningskraft og frihet? Mange interessante prosjekter krever at vi må styrke landskapsavdelingen med formsterke landskapsarkitekter.
Vi trives med å arbeide tverrfaglig, og har et etablert samarbeid med andre høyt kompetente konsulentmiljøer. Samarbeidserfaringene våre er gode. Vi tar på oss oppgaver fra idé- og skissefase til ferdig byggeplan/overlevering. Her håper vi du vil bidra både på det faglige og det mellommenneskelige plan, og har du i tillegg et ønske om å lede eller ha ansvar vil du få anledning til dette hos oss.

Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, fri med lønn i påskeuka, bedriftsidrettslag, behandlingsforsikringer og generelt gode sosiale ordninger. Lokalene våre er romslige og vi har individuelle kontorer med mulighet til å lukke døra for å kunne tenke i fred.

Ring, mail, stikk innom på en kaffe eller send oss en søknad/CV.

Kontakt Oddmund Engh på tlf 917 69 560 eller Kari Bøgle på tlf 489 97 428
eventuelt Avantas v/Janne Sunde Grønning tlf 977 55 899
janne.sunde.gronning@avantas.no

Alle henvendelser til Avantas behandles konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver inntil annet er avtalt.

Publisert
Kategorisert som Nyheter