Kjøllsæterbrua

Kjørebru i tre – Fagverksbru
Sted: Over Rena elv (Åmot kommune)
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Bruingeniør: Sweco
Brulengde: 158 m
Lengste spenn: 45 m.
Utført: 2002 – 2006

 

Kjøllsæterbrua er oppført i forbindelse med etablering av hovedvegen til det nye skyte- og øvingsfeltet på Rena, Regionfelt Østlandet, og binder sammen dette feltet med Rødsmoen øveringsområde og Rena leir. Den er åpen for allmennheten og bedrer ferdselen for innbyggerne i nærområdet.

Av 18 forslag ble Kjøllsæterbrua som en av tre nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris i 2009. Les mer om nominasjon til Forsvarsbyggs arkitekturpris.

Kjøllsæterbrua er største brua av sitt slag i verden. Den tåler tyngden av militære kjøretøy på 109 tonn i kolonne.

Omtalt som “Verdens sterkeste trebru” i Teknisk Ukeblad.

Publisert
Kategorisert som Samferdsel