Kjøllsæterbrua nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris i 2009

Kjøllsæterbrua ble oppført i forbindelse med etablering av hovedvegen til det nye skyte- og øvingsfeltet på Rena, Regionfelt Østlandet, og binder sammen dette feltet med Rødsmoen øveringsområde og Rena leir. Den er åpen for allmennheten og bedrer ferdselen for innbyggerne i nærområdet. Les mer om nominasjon til Forsvarsbyggs arkitekturpris.

Av 18 forslag ble Kjøllsæterbrua som en av tre nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris i 2009.
Brutype: Kjørebru i tre – Fagverksbru
Sted: Over Rena elv (Åmot kommune)
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Brulengde: 158 m
Lengste spenn: 45 m.
Utført: 2002 – 2006
Publisert
Kategorisert som Nyheter