Hommelvik sjøside

Sted: Malvik kommune
Oppdragsgiver: Hommelvik sjøside as
Størrelse: Totalt areal inkl. friområder: 50 daa.
Utført: Opparbeidet fra 2010, delområde 3 under bygging i 2021.

Regulering og detaljprosjektering av uteanlegg med turveg, friområder, strandpromenade og grøntdrag langs sjøen på gammelt industriområde. Vinner av arkitektkonkurranse i samarbeid med Svein Skibnes arkitektkontor. Området har en fantastisk utsikt og kontakt med sjøen.

Regulering, forprosjekt og byggeplan. Flere delområder med totalt 270 boenheter i leilighetsbygg.