Hell Forest Arena

Sted: Stjørdal kommune
Oppdragsgiver: Smart Mobility Norway AS

Hell motorpark vil på inneholde en komplett motorsportsbane for bil og motorsykkel på ca 3-4 km, dragracingbane, gokartbane, offroadbaner, trafikkopplæringsareal med glattkjøring for bil og tyngre kjøretøy, serviceanlegg, parkeringsareal, utleieareal, campingplass, lekeland, motell, natur- og friluftsområder, turveier og grøntdrag.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en flerbruksarena på Frigården/Lånke i Stjørdal kommune. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg, med underformål motorsportanlegg. Hell Forest Arena vil på sikt bli en komplett flerbruksarena for idrett (motorisert og ikke motorisert), kommersiell aktivitet, samt Forskning og utvikling (FoU).

Publisert
Kategorisert som Planlegging