Oppstart reguleringsarbeid Grillstadfjæra N4

kartutsnitt

kartutsnitt 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av GMN 4 AS c/o Grilstad Marina AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for felt N4. Planområdet omfatter eiendommen GNR/BNR 17/860 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 15.08.2011.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Kari Bøgle/Sigbjørn Hessaa tlf.: 73 53 62 00 eller e-post: sigbjorn@plan.no.

 

Last ned kartutsnitt med planomriss

Publisert
Kategorisert som Nyheter