Golfgården

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Byneset Utvikling AS
Størrelse: 21 daa
Utført: 2019 – pågående

Boligprosjekt på Spongdal med leilighetsbygg.

Publisert
Kategorisert som Bygg