Gangbru over Vikselv

Sted: Stange kommune
Oppdragsgiver: Bane Nor

Ny gangbru er bygd av Bane Nor som sikker gang-/sykkelforbindelse i forbindelse med anleggsvirksomhet for nytt Intercity-dobbeltspor langs Mjøsa mot Hamar.

Brua spenner 48 meter fritt over Vikselva og er heist inn i seksjoner som en ferdig brukonstruksjon.

Sideplasserte fagverk går sammen i toppen og forbindes med tverrbærere i bunnen og utgjør et stivt system som kan bære over stort spenn med slanke konstruksjonsdeler.

Brua er kledd med utbyttbare trepersienner på sidene for å beskytte konstruksjonen og gi lang levetid på brua. Mot endene der skogskjermen langs elva raskt reetableres føres trepersiennene ned langs hele siden. Midt over elverommet åpnes persienneveggen med utstikkende tak i Corten-stål og gir fritt utsyn til elverommet. Brukonstruksjonen ligger tett integrert i den tette skogskjermen langs den flomutsatte Vikselva og er synlig kun tett inntil situasjonen.

Rekkverket er skråstilt ut fra gangbanen og gir større funksjonell bredde for sykling tettere på rekkverket. Rekkverk med åpne wirenett og gangbane som flyter på tverrbærere i avstand fra fagverket gir en dramatisert kontakt ned mot underliggende terreng og elva.

Gangbanen er belyst av enkle lyspunkt i topp av konstruksjonen og gir spennende effekt i kveldsmørket ved at lys siver ut av konstruksjonen med en lampeeffekt. Konstruksjonen bruker lite tre og stål i forhold til spennets lengde.

Dekket er bygd av tverrlagte royalimpregnert lekter lagt på langsgående trebjelker som spenner mellom tverrbærere i stål. Under dekket føres kommunale kabler.

Publisert
Kategorisert som Samferdsel