Cissi Klein VGS

Sted: Trondheim
Oppdragsgiver: Trøndelag Fylkeskommune
Størrelse: Skole for ca 1000 elever, tomt inkl. parkareal 13 daa
Utført: Prosess startet i 2021 – forprosjekt under utarbeidelse, planlagt ferdigstilt skole i 2024

Samspillsprosess med utvikling av ny videregående skole i samarbeid med Veidekke Bygg, HUS arkitekter og rådgivergruppe. Skolen ligger i en urban situasjon i bydelssentrum på Leangen. Samspillsfasen har startet tidlig med utvikling av konsept, programmering, alternativsvurderinger og skissefase.

Publisert
Kategorisert som Landskap