Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Persaunet trykkskille i Trondheim kommune

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Persaunet trykkskille i Trondheim kommune I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Statkraft Varme, har igangsatt regulering av Persaunet trykkskille, området mellom Kinnvegen og Marie Michelets veg, i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ranheim varmesentral i Trondheim kommune

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Ranheim varmesentral i Trondheim kommune I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Statkraft Varme, har igangsatt regulering av Ranheim Varmesentral ved Peder Myhres veg 21 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å regulere tomta til fjernvarmeanlegg…

Nordlykkja 2 – Varsel om planendring og rammesøknad

Det varsles med dette om endring av bestemmelsene i gjeldende plan for gnr/bnr 34/33 i Skaun. Berørte parter bes gi sine innspill innen fristen. Det settes frist til 16. januar 2023 for å gi innspill. Forslagstiller er Nordlykkja AS med bistand fra Plan Arkitekter og Multiconsult. Grunneier er Eskil Sivertsen. Planvarslet fungerer også som nabovarsel…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

LANDSKAPSARKITEKT(ER)

Har du lyst til å styre arbeidsdag, rammer og prosjekter i et kollektiv der du har stor påvirkningskraft og frihet? Mange interessante prosjekter krever at vi må styrke landskapsavdelingen med formsterke landskapsarkitekter.Vi trives med å arbeide tverrfaglig, og har et etablert samarbeid med andre høyt kompetente konsulentmiljøer. Samarbeidserfaringene våre er gode. Vi tar på oss…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart for Melhusporten, Melhus sentrum

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og forhandling om utbyggingsavtale for Melhusporten, gnr/bnr 91/112, Melhus I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Berg Eiendom AS og i tett samarbeid med Skibnes Arkitekter, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan…

Tretten bru

Tretten bru har falt ned, det er for oss sjokkerende. Vi er glade for at det ser ut til å ha gått bra med alle involverte PLAN arkitekter var en del av prosjekteringsgruppa for Tretten bru sammen med Norconsult (bruingeniør), Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Vi er stolte av brua på Tretten slik den ble bygget…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart og høring av planprogram – Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune

Varsel om oppstart og høring av planprogram – Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter, i tett samarbeid med Karl Knudsen AS, har satt i gang arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune, på vegne av…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, i tett samarbeid med Skibnes arkitekter AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune, på vegne av Godhavn AS. Formålet med planforslaget er å…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

“Denne brua kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging”

Statens vegvesen mener en ny norskutviklet teknologi som er brukt for å bygge den 65 meter lange Frønes bru på Fosenhalvøya, kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging. Fra bygg.no: https://www.bygg.no/vegvesenet-mener-denne-brua-kan-revolusjonere-norsk-og-internasjonal-brubygging/1489908!/

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bryns vei 13 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av ETN Holding AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bryns vei 13 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 421/209 med leilighetsbygg. Tomta…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid – Nardovegen 10 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nardoveien 10 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nardovegen 10 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 68/186 til bolig og næring…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid – Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nytt Hjem Eiendomsutvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr.…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5,…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.:…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune.…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune. Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre…