Varsel om oppstart og høring av planprogram – Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune

Varsel om oppstart og høring av planprogram – Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter, i tett samarbeid med Karl Knudsen AS, har satt i gang arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune, på vegne av…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, i tett samarbeid med Skibnes arkitekter AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune, på vegne av Godhavn AS. Formålet med planforslaget er å…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

“Denne brua kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging”

Statens vegvesen mener en ny norskutviklet teknologi som er brukt for å bygge den 65 meter lange Frønes bru på Fosenhalvøya, kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging. Fra bygg.no: https://www.bygg.no/vegvesenet-mener-denne-brua-kan-revolusjonere-norsk-og-internasjonal-brubygging/1489908!/

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bryns vei 13 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av ETN Holding AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bryns vei 13 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 421/209 med leilighetsbygg. Tomta…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid – Nardovegen 10 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nardoveien 10 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nardovegen 10 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 68/186 til bolig og næring…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid – Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nytt Hjem Eiendomsutvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr.…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5,…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Ola Setroms veg Utvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ola Setroms veg 22-24 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 2,6 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.:…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune.…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes Havn i Hitra kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN Arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS har igangsatt detaljregulering av prosjektet «Ansnes Havn» på Hitra. Planområdet er ved varsel om oppstart på ca. 8,5 daa, og omfatter gnr/bnr. 87/20, 54 og 71. I tillegg reguleres areal for sikring av frisikt…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune. Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Erling Skakkes gate 3-5, Trondheim

  PLAN arkitekter AS har på vegne av Thomas Angells stiftelser igangsatt detaljregulering av G/B.Nr. 400/66, 98, 99, 108 m.fl. Tomta er regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan, «r0118», fastsatt 28.08.1981 ( «Midtbyplanen»). Kommuneplanens arealdel angir tomta som sentrumsformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomtene med leiligheter. Det varsles…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Furuvegen 21b, Trondheim

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Nistu holding AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Furuvegen 21b i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 1,9 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune. Utgangspunkt for prosjektene har vært…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granåsvegen 3, Trondheim

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Granåsvegen 3 AS har igangsatt detaljregulering av  G/B.Nr. 51/238, Granåsvegen 3. Området er regulert til blandet formål industri/kontor/forretninger (r1174f, vedtatt i 1998). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune. Formålet med planarbeidet er å  tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende…