Varsel om oppstart og høring av planprogram – Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune

Varsel om oppstart og høring av planprogram – Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter, i tett samarbeid med Karl Knudsen AS, har satt i gang arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune, på vegne av…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, i tett samarbeid med Skibnes arkitekter AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37 i Trondheim kommune, på vegne av Godhavn AS. Formålet med planforslaget er å…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bryns vei 13 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av ETN Holding AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Bryns vei 13 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr. 421/209 med leilighetsbygg. Tomta…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid – Nardovegen 10 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nardoveien 10 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nardovegen 10 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr. 68/186 til bolig og næring…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid – Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Nytt Hjem Eiendomsutvikling AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Olav Duuns veg 10 og 12 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av gnr/bnr.…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Magnus Berrføtts veg 28 A, B, C, D, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård – i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av Valentingruppen AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Magnus Berrføtts veg 28 A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård, i Trondheim kommune.…

Varsel om oppstart – detaljregulering av Amborneset i Indre Fosen kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune. Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Nordre gate i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med Skibnes arkitekter på vegne av E. C. Dahls eiendom har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20 i Trondheim kommune. Utgangspunkt for prosjektene har vært…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS i samarbeid med HUS arkitekter og Trh-Utvikling på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Planområdet for gjeldende plan omfatter eiendommene…

Varsel om oppstart/ høring av planprogram – Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune. Formålet med planarbeidet er å  tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Richard Withs vei 9 A og B i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Blokkheim AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Richard Withs vei 9 A og B, gnr/bnr.: 414/260 snr.: 1 og 2 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til…

Varsel om utvidet planområde for Hell Arena – Stjørdal kommune

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) varsles det om utvidet planområde. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg. Formålet med planarbeidet er å…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Granby gård i Selbu kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Åge Sandvoll har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Granby gård. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 35 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 3/6, 63/6/8, 63/58, 63/95, 63/124, 1705/11 og 1705/12…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Offentlig møte – regulering av Hell Arena

    I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) skal det avholdes et offentlig møte 21. juni. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området: – FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.) – Næring (testkjøring, messer, konserter) – Fritidsaktiviteter (motorsport m.m) Planprogrammet ble fastsatt…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av mindre vesentlig reguleringsendring – Vest -Lofoten videregående skole og Lekneshallen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS med flere på vegne av Nordland Fylkeskommune har satt i gang arbeid med mindre vesentlig endring av reguleringsplan 201305 – Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen i Vestvågøy kommune. Gjeldende plan ble vedatt 24.2.2015. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/37. 54,…

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Anton Bergs veg 56 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Maison Eiendom AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Anton Bergs veg 56. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 194/406 og 194/525 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å fortette dagens gårdstomt…

Publisert
Kategorisert som Nyheter