Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5,…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Golfgården

Leilighetsbygg på Byneset

Publisert
Kategorisert som Bygg

Stilling ledig

To ambisiøse, engasjerte og dyktige medarbeidere søkes til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er ca10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplan- leggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Stilling ledig: landskapsarkitekt

Engasjert og dyktig landskapsarkitekt søkes til utfordrende og artig stilling i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Nydalsbrua

Skråstagsbru over Nidelva i Trondheim

Publisert
Kategorisert som Samferdsel

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kongens gate 43, gnr/bnr. 403/204 og 403/166, i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Stiftsstaden AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan gor Kongens gate 43. Planområdet omfatter eiendommene gnr.bnr. 403/204 og 403/166 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig/forretning/kontor. Kommunen har i…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Ingvald Ystgaards veg 17, gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ingvald Ystgaards veg 17. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for forretningsformål med…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Nytt telefonsystem

Vi går over fra fasttelefon til mobilt bedriftsnett fra 26.mars 2014. Det betyr at våre gamle internnumre fases ut fra samme dato. Ring mobilnummer eller sentralbord (+47) 73 53 62 00 for kontakt.

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart – Vinterbro Næringspark

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for Vinterbro Næringspark  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NHP Eiendom AS har sendt ut forslag til planprogram på offentlig ettersyn og satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart for Gamle Oslovei 1 m. fl.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gamle Oslovei 1. m. fl.  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Gamle Oslovei 1. m. fl. Planområdet er ikke endelig, men…

Publisert
Kategorisert som Nyheter