“Denne brua kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging”

Statens vegvesen mener en ny norskutviklet teknologi som er brukt for å bygge den 65 meter lange Frønes bru på Fosenhalvøya, kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging. Fra bygg.no: https://www.bygg.no/vegvesenet-mener-denne-brua-kan-revolusjonere-norsk-og-internasjonal-brubygging/1489908!/

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Nydalsbrua

Skråstagsbru over Nidelva i Trondheim

Publisert
Kategorisert som Samferdsel

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Mellomila 81 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Mellomila 78-81 AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Mellomila 81 i Trondheim kommune. Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 3.4 daa stort og omfatter eiendommene gnr/bnr.: 417/100, 1, 5,…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Golfgården

Leilighetsbygg på Byneset

Publisert
Kategorisert som Bygg

Stilling ledig

To ambisiøse, engasjerte og dyktige medarbeidere søkes til utfordrende og artige stillinger i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er ca10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplan- leggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en ny…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Stilling ledig: landskapsarkitekt

Engasjert og dyktig landskapsarkitekt søkes til utfordrende og artig stilling i et tverrfaglig designmiljø i Trondheim. Vi er 10 arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere som arbeider med et mangfold av oppgaver innen planlegging, bygg, samferdsel og landskapsarkitektur. Kontoret ble stiftet i 1996 og feirer 20-årsjubileum i år. Nå ønsker vi å styrke fagmiljøet vårt med en…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kongens gate 43, gnr/bnr. 403/204 og 403/166, i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Stiftsstaden AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan gor Kongens gate 43. Planområdet omfatter eiendommene gnr.bnr. 403/204 og 403/166 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig/forretning/kontor. Kommunen har i…

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Ingvald Ystgaards veg 17, gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Ingvald Ystgaards veg 17. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 15/53 i Trondheim kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for forretningsformål med…

Publisert
Kategorisert som Nyheter