Skogn barne- og ungdomsskole

Landskap

Oppdragsgiver: Levanger kommune
Størrelse: 36 daa
Utført: Utomhusanlegg under opparbeidelse sommer 2010.