Ryfylkeforbindelsen

Samferdsel

Oppdragsgiver: Staten vegvesen
Utført: 2006 – 2008