Overlege Kindts gate

Tilbygg av enebolig

Sted: –
Oppdragsgiver: 
Størrelse: 
Utført: –

Beskrivelse