Om kontoret

PLAN arkitekter AS ble stiftet i 1996 og består i dag av 3 sivilarkitekter, 2 arkitekter, 3 landskapsarkitekter, 2 arealplanleggere og kontorpersonell.

Kontoret har gjennom sine medarbeidere lang og allsidig erfaringsbakgrunn innen formgivning og prosjektgjennomføring. Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver som dekker bygg, samferdselsanlegg, landskapsarkitektur, planlegging, konsekvensutredninger og formingsveiledere. Vi søker tverrfaglige innfallsvinkler i våre prosjekter, og trekker veksler på medarbeidernes varierte erfaringsbakgrunn.

Vi arbeider over hele landet, fra idé- og skissefase til ferdig byggeplan/overlevering.