Offentlig møte – regulering av Hell Arena

 

3D

 

I forbindelse med reguleringsarbeid for Hell Arena (plan ID 2-063) skal det avholdes et offentlig møte 21. juni.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for en flerbruksarena. Det er planlagt tre hovedaktiviteter i området:
– FoU (Sintef, NTNU, Hint, m.fl.)
– Næring (testkjøring, messer, konserter)
– Fritidsaktiviteter (motorsport m.m)

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 18.6.2015. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr.: 174/1,176/1,177/4 og 179/1, og er i kommuneplanens arealdel vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål – bebyggelse og anlegg.

Møtet avholdes som en del av det innledende planarbeidet, hvor konsulentene ønsker innspill fra lokalbefolkningen, berørte og interesserte på de registreringene som er gjort så langt. De foreløpige utredningene, innspill fra lag, foreninger og lokale parter og det offentlige møtet skal vektlegges i det videre arbeidet med å utforme og regulere prosjektet. Det innledende arbeidet har blant annet resultert i en utvidelse av planområdet for å avsette areal til omplassering av skihytte og lysløype.

Tema for møtet:
– Stiftelsen Hell Motorpark og Proneo presenterer prosjektet
– PLAN arkitekter og Stjørdal kommunen gir en kort orientering om reguleringsprosessen
– Konsulentene presenterer foreløpige funn i forbindelse med konsekvensutredningen (se det vedlagte utredningsprogrammet)

Etter presentasjonene vil det være mulig å stille spørsmål.

Møte avholdes på Skytterhuset/MC-huset i Frigården 21. juni kl. 18.00-20.00
MC-klubben sørger for salg av kaffe og vafler – vel møtt!

For mer informasjon om Hell Arena se prosjektets hjemmeside hellarena.no
2014-12-17 områdekart