Ladeporten boliger

Landskap

Oppdragsgiver: KLP eiendom
Størrelse: 12,3 daa
Utført: 2005