• Tynset Bru - 4
  • Tynset Bru - 3
  • Tynset Bru - 1
  • Tynset Bru - 2

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Hedmark
Bruingeniør: Norconsult
Brulengde: 125m
Utført: 1997 – 2001