Trondheim vandrerhjem

 

Trondheim vandrerhjem

Weidemanns vei 41

Hensikten med planforslaget er å omregulere eiendommen fra ”ungdomsherberge” til formålet kombinert bolig/hotell overnatting. Ny bebyggelse vil inneholde ca. 120 studenthybler og 40 vandrerhjemsrom. Det vil bli opparbeidet felles uterom på takterrasser, bakkeplan, samt i oppholdssoner i svalganger. Et planmessig grep for å begrense bilbruken i området er å gjennomføre strenge parkeringsrestriksjoner for å få beboerne og vandrerhjemmets gjester over på ikke-bilbasert transport.

Detaljregulering – Kombinert formål bolig/hotell overnatting
Sted: Rosenborg – Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Pilar Eiendom AS – Trondheim vandrerhjem AS
StørrelseCa 3,9 daa