• vedtatt-plankart
  • 04-illustrasjonsplan-070114

Tinbuen Friområde

Tinbuen friområde ligger på en halvøy sørvest i Levanger kommune, nesten innerst i Åsenfjorden. Nærmeste tettsted er Åsen som ligger 7- 8 km øst for planområdet.

Hovedhensikten med planen var å tilrettelegge Tinbuen Friområde, som er et statlig eid friområde, for almenheten. Planen inkluderte også areal for eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og småbåtanlegg.

I etterkant av godkjent reguleringsplan har PLAN arkitekter utarbeidet en forvaltningsplan for friluftsområdet.

 

Detaljregulering for  Tinbuen Friområde (Plan-ID: L2010006)
Sted: Åsenfjorden – Levanger kommune
Oppdragsgiver: Levanger kommune og Treco AS
StørrelseCa 123,4 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i kommunestyret 28.1.2015