• A504 Hovedinngang materialer og uttrykk kopi
  • Perspektive from crossing kopi 2
  • plankart
  • 04-illustrasjonsplan
  • 05-situasjonssnitt_page_1

Sverresborg butikksenter

Hensikten med planforslaget var å tilrettelegging for en nærbutikk (dagligvare) og annen nær-service, samt boliger med høyere tetthet en dagens situasjon. Området ble regulert til kombinerte formål; bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning og bensinstasjon/tjenesteyting.

 

Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5 og 5B og Breidablikkveien 136  (Plan-ID: r20130040)
Sted: Sverresborg – Trondheim kommune
Oppdragsgiver: NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS
StørrelseCa 10 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i Bystyret 19.6.2014 – Prosjektet er under oppføring