• 1
  • 2
  • 3
  • spongdal-plan

Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Størrelse: 22 daa
Opparbeidet: 2014
Beskrivelse: Uteområder ved Spongdal skole