• Kiwi Nardobakken 2 - 7
  • Kiwi Nardobakken 2 - 6
  • Kiwi Nardobakken 2 - 5
  • Kiwi Nardobakken 2 - 4
  • Kiwi Nardobakken 2 - 3
  • Kiwi Nardobakken 2 - 2
  • Kiwi Nardobakken 2 - 1
  • inngang
  • GISLINE
  • Norsk prosjekteringsmal 14

Oppdragsgiver: NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS
Størrelse: 11 daa
Status:  Vedtatt i Bystyret 28.2.2013
Beskrivelse: Regulering for å tilrettelegge for forretning og kontorlokaler i Nardobakken 2 i Trondheim kommune.
KIWI-butikk åpnet i 2015