• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Kongens gate 43

Hensikten med planforslaget var å omregulere eiendommen fra kombinert formål forretning/kontor til kombinert formål bolig/forretning/kontor. Boligdelen forutsettes benyttet til studentboliger. Ny bebyggelse vil inneholde 15 studenthybler i tillegg til kontorlokaler. Det vil bli opparbeidet felles uterom på takterrasser og i portrom.

Planen omfatter Smedbakken 5, som  er en trebygning med forblendet teglfasade. Bygningen skal bevares, men ombygges og moderniseres under forutsetningen om at aldersverdier i fasade mot
Smedbakken tas vare på.

Reguleringsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Skibnes arkitekter

Detaljregulering av Kongens gate 43 (Plan-ID: r20140050)
Sted: Kongens gate – Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Stiftsstaden AS
StørrelseCa 0,3 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i bystyret 19.11.15