• Idrettbygget NTNUI - 9
  • Idrettbygget NTNUI - 8
  • Idrettbygget NTNUI - 5
  • Idrettbygget NTNUI - 6
  • Idrettbygget NTNUI - 3
  • Idrettbygget NTNUI 2

Oppdragsgiver: NTNU/Studentsamskipnaden i Trondheim
Størrelse: 1350m2 ny bebyggelse – tilbygg
Utført: 2004 – 2007