2015-02-23-reguleringskart

Holbergs plass

Hensikten med planforslaget var å tilrettelegge for arealkrevende handel på en tomt  som var avsatt til boligformål. Grunnet støy fra omliggende veger var området vurdert som lite egnet for boligbygging.

Detaljregulering Holbergs plass (Plan-ID: r2010013)
Sted: Ørnmelen  – Verdal kommune
Oppdragsgiver: NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS
StørrelseCa 4,1 daa
Vedtak: Endelig vedtatt i Kommunestyret 23.3.15