• flisa1

Verdens største moderne trebru som er konstruert for full trafikklast både med hensyn på spenn (70,5m) og brulengde (196 meter).

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Hedmark
Bruingeniør: Norconsult
Brulengde: 196m
Utført: 2000 – 2002