• espern3
  • espern4
  • espern5
  • espern2

Oppdragsgiver: Hamar kommune
Bruingeniør: Sweco
Brulengde: 102,5 m
Under planlegging