• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.

Oppdragsgiver: Ørland kommune
Størrelse: 15 daa
Opparbeidet: 2009
Beskrivelse: Uteområder ved Ørland kulturhus og hotell