• Bjørgum bru utsnitt vinter
  • Bjørgum bru
  • Bjørgum bru
  • Bjørgum bru
  • Bjørgum bru
  • Bjørgum bru
  • Bjørgum bru
  • Bjørgum bru gangbane dag
  • Bjørgum bru gangbane natt

Buespenn: 38.3 meter
Gangbane: 44 x 2.25 meter
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest
Bruingeniør: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
Hovedentreprenør: Contexo AS
Bruentreprenør: Moelven Limtre AS


Bjørgum bru er en trebru med tak der hovedbæringssystemet består av to treledda limtrebuer, avstiva av fagverksstaver og overgurter som gir et inntrykk av en fagverksbru med kurvet geometri. Fagverkert holder oppe taket og lener innover med 10 graders vinkel.

Brubanen i tre henger fra stålstag som er festet til takbjelkene. Brua har flettverksrekkverk som er festet inn i stålstagene.

Brua med alle detaljer er designa for 100 års levetid. Det har vært fokus på å lede vann vekk fra konstruksjonen og samtidig sikre at treet skal tørke raskt dersom det blir vått. Trepersienner er montert på sidene av brua for beskyttelse mot vær og taket stikker ut over sidene på brua. Alt limtre har gjennomgått en dobbel impregnering.